EA

Exopan

  • (Exopan 12) Madeleines Sheet 80mm 358*197
  • (Exopan 20) Madeleines Sheet 42mm 395*125
  • (Exopan 40) Madeleines Sheet 80mm 600*400
₱2,016.00 ₱0.00( / )
OPTIONS:Exopan 12 Madeleines Sheet 80mm 358x197Exopan 20 Madeleines Sheet 42mm 395x125Exopan 40 Madeleines Sheet 80mm 600x400
OPTIONS:
Exopan 12 Madeleines Sheet 80mm 358x197

Exopan 20 Madeleines Sheet 42mm 395x125
Exopan 40 Madeleines Sheet 80mm 600x400
Type: 

Baking Pans

Vendor: 

EA

Size: 

(Exopan 12) Madeleines Sheet 80mm 358*197, (Exopan 20) Madeleines Sheet 42mm 395*125, (Exopan 40) Madeleines Sheet 80mm 600*400

Exopan

₱2,016.00 ₱0.00( / )
Add to cart